Krapte op de arbeidsmarkt: “HalloWerk biedt kansen”

Werkgevers, Werkzoekenden20 mei 2022

Het zal je vast en zeker niet ontgaan zijn: het aantal vacatures heeft een recordhoogte bereikt. Met name in de sectoren als de zorg, zakelijke dienstverlening en horeca is de nood aan medewerkers hoog. Maar waar krapte is ontstaan altijd mogelijkheden, ook voor werkzoekenden met een uitkering én werkgevers. Het digitale matchingsplatform HalloWerk biedt kansen met ruim 9.500 beschikbare kandidaten. 

In HalloWerk kunnen werkgevers hun vacatures kenbaar maken. “Mits ze bereid zijn iets extra te doen voor deze groep werkzoekenden” zegt Tonny Berend, programmanager bij HalloWerk. “We zoeken werkgevers met een sociaal hart die voorbij het geijkte cv durven te kijken. De kandidaten hebben vaak wel de kwaliteiten en competenties voor een vacature maar missen een goed gevuld cv met de gevraagde diploma’s. Of een kandidaat heeft bijvoorbeeld net even wat extra begeleiding en training nodig. Het vraagt wellicht van de werkgever om buiten de kaders te denken als het gaat om het schrijven van vacatureteksten: hoe beter de werkgever omschrijft wat hij te zoeken en te bieden heeft hoe groter de kans op een HalloWerk match.

HalloWerk is het matchingsplatform van de gemeenten Rotterdam en Den Haag dat werkzoekenden van gemeenten en werkgevers met elkaar in contact brengt. De focus ligt op de talenten en kwaliteiten van de kandidaat. Waar mogelijk hebben werkzoekenden en werkgevers direct met elkaar contact. En soms er is begeleiding nodig om een goede match te maken.